KO BRINE O NAŠOJ DECI

Predškolska ustanova "Kolibri" Kovačica

Radna jedinica Kovačica
Red.br.

Ime i prezime

Radno mesto

1

Adrijana Babka

direktor

2

Euđenija Babić

sekretar

3

Ivana Sianta

šef računovodstva

4

Vesna Zakić

med. sestra na preventivi

5

Slađana Kapunac

pedagog

6

Lidija Hrćan

logoped

7

      Zorica Stankov

   vaspitač

8

Ana Cicka

vaspitač

9

Maria Valovcova

vaspitač

10

Melanija Zakić

vaspitač

11

Lidia Mravikova

vaspitač

12

Ana Bakoš

vaspitač

13

Marija Đuriš

vaspitač

14

Ana Pišpecki

vaspitač

15

Nataša Kostić

vaspitač

16

Kristina Pejčinović

med. sestra-vaspitač

17

Anička Venjarski

med.sestra vaspitač

18

Željka Huđec

vaspitač

19

Danijela Kovač-Kutalek

nutricionista-dijetetičar

20

Ana Beška

kuvarica

21

Zlatica Lakičin

spremačica

22

Ana Huđec

spremačica

23

Ana Lenhart

spremačica

24

Marina Kizur

servirka

25

Vladimir Paus

pomoćni radnik

Radna jedinica PadinaRed.br.

Ime i prezime

Radno mesto

1

Zuzana Kurajova

vaspitač

2

Elena Kupcova

vaspitač

3

Marina Matulja

vaspitač

4

Ana Jakab

vaspitač

5

Lidija Petraš

vaspitač

6

Ana Hrćan

kuvarica

7

Miluška Breznik

spremačica

8

Paljo Kotvaš

ložač-domar

Radna jedinica DebeljačaRed.br.

Ime i prezime

Radno mesto

1

Melita Balogi

vaspitač

2

Tinde Imre Šaši

vaspitač

3

Žužana Srećković

vaspitač

4

Erika Gašpar

vaspitač

5

Dragana Vukadin

kuvarica

6

Ilona Sikora

spremačica

7

Šandor Bečei

ložač-domar

Radna jedinica CrepajaRed.br.

Ime i prezime

Radno mesto

1

Aleksandra Jankoski

vaspitač

2

Anna Sabo

vaspitač

3

Jasmina Manić

vaspitač

4

Dragana Nikolić

vaspitač

5

Marina Čaki

vaspitač

       6          Daniela Dolama
        vaspitač

7

Nataša Živković

kuvarica

       8   Blagica Živojinović      spremačica

Radna jedinica UzdinRed.br.

Ime i prezime

Radno mesto

1

        2

Anđela Dragić

   Daniela Motorožesku

vaspitač

           vaspitač

Radna jedinica IdvorRed.br.

Ime i prezime

Radno mesto

1

Jelena Velisavljev

vaspitač

Radna jedinica Samoš
Red.br.

Ime i prezime

Radno mesto

1

Snežana Toman Litavski

vaspitač