Novosti 2022

Brojni projekti unapređuju rad PU- Kolibri 

možete pogledati na linku ispod

https://www.youtube.com/watch?v=mIIuGU0UAl0&authuser=0

 

UPISNE LISTE PU "Kolibri" ZA ŠKOLSKU 2022/2023

↓       ↓       ↓       ↓       ↓ 

http://pukolibri.edu.rs/upis/

Поштовани родитељи,

Предшколска установа "Колибри" Ковачица од сада има услугу “еВртић “ која се налази на Портала еУправа https://euprava.gov.rs/usluge/5652

Корисничко упутство за родитеље: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo%20eVrtic.pdf 

Ако имате техничко питање како да попуните образац, проблем око Пријаве на Портал еУправе, обратите се на еУправа  https://euprava.gov.rs/kontakt

Родитељи оригинални образац на српском језику могу преузети на следећем линку: https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustan

SEMINAR 2021 

         Národostná rada slovenskej národnej menšiny v Srbsku a Združenie vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny organizoval 4.ročník Seminár pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

        Seminár sa uskutočnil v termíne 17.-18.septembra v PU Kolibri v Kovačici, kde sa analizovalo na tému: Vplyv regionálnej výchovy na formovanie národného povedomia u detí.

            Účastníci z Maďarska a Rumúnska sa zúčastnili virtuelne prostredníctvom zoom platformy, pokiaľ sa účastníci zo Srbska stretli v PU Kolibri.

            Seminár sa začal 17.09.2021. kultúrno-umeleckým výstupom detí a po výstupe sa účastníkom prihovorili:

riaditeľka PU Kolibri Adrijana Babková, koordinátorka výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová, predsedníčka zdručenia vychovávateľov, osvetových pracovníkov Slovákov Vojvodiny Božena Levarská a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Po otvorení semináru účastníci pristúpili tvorivým dielňám.

V sobotu 18.09.2021. bol prezentovaný projekt Erazmus + KA 229-SPOZNAJME SA NAVZÁJOM, ktorý nám prezentovala riaditeľka a učiteľka z materskej školy

„1.mája“ z Banskej Štiavnice zo Slovenskej republiky. Ďalej nastúpili prezentácie ostatných účastníkov.

Zo Srbska sa na semináre zúčastnili vychovavateľky z Bačského Petrovca, Selenče, Pivnice, Starej Pazovy, Aradáču, Jánošíka, Padine a Kovačice.

Po ukončení seminaru všetci účastníci navštívili Galériu insitného umenia a Spomienkový dom Martina Jonáša.

https://www.facebook.com/1480601768914970/posts/2645777895730679/


KOLIBRIĆI SPORTIĆI
Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu , projekat "Kolibrići sportići" je odobren u celosti sa 973.350,00  dinara, što će omogućiti opremanje svih sedam objekata u  opštini , sportskim rekvizitima i spravama.
"U zdravom telu ,zdrav duh".

https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/1726-38-120

DONACIJA fondacije Novaka Đokovića


Fondacija Novaka Djokovica u saradnji sa Delta Generali osiguranjem i The Human Safety Net-om,donirali su na korišćenje našoj predškolskoj ustanovi 6 tablet uredjaja sa 100mb interneta.
U cilju podrške i pomoći porodicama i deci koja su u ovim vremenima prinudjena da budu na online pohadjanju pripremno predškolskog programa.
Deci iz manje razvijenih zajednica u cilju ostvarivanja podsticajnog i produktivnijeg okruženja.
 I nadarenoj dečici u cilju negovanja interesovanja, podsticanja kreativnosti i podrške u novim istraživanjima.
PU Kolibri zahvalna na podršci u ostvarivanju zajedničkog cilja
"Srećno detinjstvo i podrška u celokupnom razvoju"
 

       

     Prošle nedelje, tačnije 30.09.2021 godine smo u našoj predškolskoj ustanovi svečano otvorili prvi u nizu centara za roditelje u našoj zemlji koji će biti namenjen održavanju radionica "Podrška ne perfekcija" čiji je koautor Smiljana Grujić, pod okriljem Novak Djoković Fondacije,a u saradnji sa Generali Srbija i The Human Safety Net i podrškom našeg osnivača opštine Kovačica.

Srećni smo što će se roditelji i staratelji osećati kao kod svoje kuće dok budu sticali nove veštine i razmenjivali iskustva.

Događaj je protekao predivno! Ceo tim predškolske ustanove se potrudio da gosti osete bogatstvo našeg multinacionlanog kraja,a dečica su ulepšala svečanost na najbolji mogući način, igrom i pesmom!
Zahvalni smo svima koji su svojim prisustvom uveličali ovaj lep i važan dan!

Direktorka Predškolske Ustanove Adrijana Babka i ovlašćeno lice Nataša Kostić

https://novakdjokovicfoundation.org/sr/press-center/status-projekata/novak-dokovic-fondacija-otvorila-prvi-centar-za-roditelje/


К О Н К У Р С - ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ,,КОЛИБРИ'' КОВАЧИЦА ЗА РАДНУ 2021-2022. ГОДИНУ - cазнајте више


Предшколска установа ,,Колибри'' Ковачица

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПУ ,,КОЛИБРИ'' КОВАЧИЦА

           Поштовани родитељи,

            Као што смо Вас раније обавестили, упис деце у нашу установу одвијаће се електронским путем, у периоду од 10. до 31.05.2021. године. Упис ће се реализовати приступом директно на сајт еУправе https://euprava.gov.rs/, или преко линка за упис који ћете пронаћи на нашем сајту www.pukolibri.edu.rs у периоду уписа.


            Информације о потребној документацији за упис, упутству за упис и слично, такође можете пронаћи на нашем сајту www.pukolibri.edu.rs.


            За родитеље који немају техничке могућности електронског уписа, биће омогућен упис директно у сваком објекту наше установе, и то:

- у свим радним јединицама 27.маја 2021.


Упис у објектима наше установе биће могућ искључиво уз претходну најаву на следеће бројеве телефона:

Ковачица: 062/8090914, Весна Закић

Црепаја: 063/8689565,Марина Чаки

Падина: 062/8090943,Галас Марија

Дебељача: 062/8090933,Жужана Срећковић

Уздин: 062/8090950, Анђела Драгић

Идвор: 062/8090951, Јелена Велисављев

Самош: 061/3046185, Драгана Мема

Уколико Вам је потребна информација у вези са електронским уписом, можете се обратити:

-Анни Сабо 062/8090948

- Ивани Сианта 062/8090960

или писати на e-mail: kolibri.upis@gmail.com

           Апелујемо на све Вас да због тренутне ситуације у нашој земљи упис обавите електронским путем!

 

Овлашћено лице  ПУ,,Колибри’’ Ковачица

                                                                                Наташа Костић


Predškolská ustanovizeň ´´Kolibri´´ Kovačica

             OBOZNAMENIE PRE ZAPIS DETI DO PU ´´KOLIBRI´´ KOVACICA

       Vážení rodičia

     Ako sme Vás už aj oboznámili, zápis detí do našej ustanovizne bude sa uskutočňovať elektronický, v obdobý od 10. do 31.05.2021.roku. Zápis sa bude realizovať prístupom na sajt eUprave https://euprava.gov.rs/, alebo cez link pre zápis ktorý nájdete na našom sajte www.pukolibri.edu.rs v termíne zápisu.

    Informácie o dokumentáciji potrebnej pre zápis, spôsobe zápisu a podobné, tak tiež nájdete  na našom sajte www.pukolibri.edu.rs.

     Pre rodičov ktorí nemajú technické možnosti elektronického zápisu, bude umožnený priami zápis v našej ustanovizni, a to:

- vo všetkých pracovných jednotkách 27.mája 2021. roku

    Zápis v ustanovizňách bude možný zakazovaním na nasledovné čísla telefonov:

Kovačica: 062/ 8090914, Vesna Zakić

Crepaja: 063/8689565,Marina Čaki

Padina: 062/ 8090943,Marija Galas

Debeljača: 062 /8090933,Žužana Srećković

Uzdin: 062 /8090950, Andela Dragic

Idvor: 062/8090951, Jelena Velisavljev

Samoš: 061/3046185, Dragana Mema

   Ak Vám je potrebná informácia ohľadom elektronického zápisu, môžete sa ohlásiť :

- Anne Sabo 062/ 8090948

- Ivane Sianta 062/8090960

 alebo na e-mail: kolibri.upis@gmail.com

Apelujeme na Vás aby ste skrze  situáciji ktorá je v našom štáte zápis vykonali eletronickou cestou!

                                                               Splnomocnená osoba  PU „Kolibri“ Kovačica

                                                                                               Nataša Kostić


                                       Óvoda’’Kolibri’’ Kovacsica

                                      Éretesités az óvodai intézményekbe tőrténő beiratkozás

                 KEDVES SZÜLŐK!                                                                                             

Az iratkozás gyerekek számára elektronikus úton lehet beiratni az óvodába 2021.május 10-től—2021.május.31-ig.

A beiratkozás folyamata,elektronikusan jelenkezhetnek a E-kormány szájtján:https//euprava.gov.rs/vagy az óvodai linken: www.pukolibri.edu.rs  a megadott időpontba.

Informáciok hogy milyen dokumentációk kellenek az iratkozásra,utasitások és egyebek,lehet megtalálni az óvodai szájton:www.pukolibri.edu.rs

Azok a szülők akiknek nincsennek  lehetőségük technikailg beiratkozni,lehet személyesen az óvodai épületbe:

Május 27-án 12-15 óráig minden helyi óvodába

Iratkozás személyesen a helyi óvodákba ,csakis előre be kell jelenkezni  az adott telefonokra,és időpontot kell kérni,hogy ne csináljunk  tömeget.

Kovacsica:062 80 90 914- Vesna Zakić

Crepaja:0638689565 –Marina Čaki

Padina:062 80 90 943- Galas Marija

Debelyacsa:062 80 90 933 - Žužana Srećković

Uzdin:062 8090 950 –Anđela Dragić

Idvard:062 8090 951 –Jelena Velisavljev

Számos: 061 3046185 - Dragana Mema

Ha szükséges valamilyen információra,kérdésre az elektronikus iratkozással kapcsolatba,lehet érdeklődni

Szabo Anna: 0628090948

Ivana Szianta :0628090960

FELHIVJUK A POLGÁROK FIGYELMÉT,hogy a jelenlegi   helyzet miatt az országunba,kizárólag ha lehetségesaz az  iratkozás elektronikusan végezzék el.

„Kolibri“ Kovacsica òvoda Felhatalmazott személy      

                                                                   Nataša Kostić 


Institutia Prescolara Colibri Covacita

AVIZ PENTRU ÎNREGISTRAREA COPIILOR ÎN INSTITUTIA PRESCOLARA COLIBRI COVACITA

Dragi părinți,

Așa cum v-am informat mai devreme, înscrierea copiilor în instituția noastră se va face în format electronic, în perioada 10 - 31.05.2021. . Înscrierea se va realiza prin accesarea directă a site-ului de e-guvernare https://euprava.gov.rs/ sau prin link-ul de înscriere găsit pe site-ul nostru www.pukolibri.edu.rs în perioada de înscriere.

Puteți găsi informații despre documentația de înscriere necesară, instrucțiunile de înscriere și altele asemenea pe site-ul nostru web la www.pukolibri.edu.rs.

Pentru părinții care nu au capacitățile tehnice de înscriere electronică, înscrierea va fi posibilă direct la fiecare unitate a instituției noastre, și anume:
- în toate unitățile de lucru pe27 mai, de la  la 12-15h

Înscrierea în instalațiile instituției noastre va fi posibilă numai cu anunțare prealabilă la următoarele numere de telefon:
Fierare: 062/8090914, Vesna Zakić
Crepaja: 063/8689365,Marina Čaki
Panta: 062/80909943 ,Marija Galas
Grăsime: 062/8090933,Žužana Srećković
Uzdin: 062/8090950, Anđela Dragic
Idvor: 062/8090951, Jelena Velisavljev
Samosh: 061/3046185, Dragana Mema

Dacă aveți nevoie de informații privind înregistrarea electronică, puteți contacta:
-Anna Sabo 062/8090948
- Ivana Sianta 062/8090960
sau scrieți la adresa: kolibri.upis@gmail.com

Vă îndemnăm pe toți să vă înregistrați electronic datorită situației actuale din țara noastră

                                                         Persoana Autorizata PU Colibri

                                                                                Nataša Kostić

Predškolska ustanova "Kolibri"

Kovačica

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje datira još iz davne 1901. godine . To su bile vaspitne grupe u sklopu škole, koje su brojale do pedesetoro dece u jednoj grupi, a od tada do današnjeg dana predškolstvo je pretrpelo nekoliko reformi. U početku vaspitno-obrazovni rad obavljale su učiteljice, koje su pripremale decu za polazak u školu. Bez obzira što je predškolsko vaspitanje i obrazovanje tek nedavno regulisano zakonom kao obavezan pripremni nivo, na ovim prostorima deca su uvek bila stoprocentno obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem - predškolstvo je održalo tradiciju.

           Predškolska ustanova „Kolibri“ osnovana je 18. decembra 1992. godine, kada je opština kao osnivač, preuzela finansiranje ove delatnosti na nivou Kovačice. U ostalim naseljenim mestima u opštini, grupe predškolske dece nalazile su se pod okriljem osnovnih škola. Vremenom se rešio status i ovih grupa, tako da su pripojene PU „ Kolibri“, i konačno 1999. opština preuzima finansiranje svih grupa i osniva PU „ Kolibri“ opštine Kovačica.

Danas postoji matična zgrada u Kovačici, sa izdvojenim odeljenjima u Padini, Crepaji, Debeljači, Uzdinu, Idvoru i Samošu. U ovim radnim jedinicama postoji sledeći broj grupa:

-          Kovačica ( 7 grupa, od toga 5 celodnevni boravak i 1 jaslena grupa)

-          Padina ( 4 grupe, od toga 2 celodnevni boravak)

-          Debeljača ( 3 grupe, od toga 1 celodnevni boravak)

-          Crepaja ( 4 grupe, od toga 3 celodnevni boravak)

-          Uzdina ( 1 grupa poludnevnog boravka)

     U Idvoru i Samošu po jedna grupa poludnevnog boravka nalazi se u prostorijama OŠ.

Program ishrane

 1. Organizovati i sprovesti stručno planiranu higijensku ishranu svih korisnika (pravilna, biološki ispravna, zadovoljava dnevne potrebe organizma, gastronomski prihvatljiva, po izgledu, ukusu, konzistenciji)

2. Planiranje i praćenje ishrane i vođenje evidencije o tome

3. Poštovanje Pravilnika o normativu društvene ishrane dece u ustanovama

4. Nastaviti i unaprediti saradnju sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu - Pančevo

5. Saradnja sa stručnim institucijama koje se bave unapređenjem ishrane.

6. Poboljšanje uslova rada objekta.

7. Kontinuirani rad na unapređenju ishrane

Učimo o

u oktobru...

          I ove godine, kao i svih prethodnih, u prvoj nedelji oktobra, obeležavamo Dečiju nedelju. Ove godine, Dečija nedelja će biti još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na život u porodici. Vredni vaspitači ali i ostali saradnici predškolske ustanove, pripremili su raznovrsan program za Vaše mališane. Početak nedelje obeležićemo jednom lepom pozorišnom predstavom „Čarobna kuhinja“, zatim ćemo ukrašavati kredama u boji staze i trotoare u i oko vrtića, sredina nedelje je rezervisana za izložbu najlepših šešira. Sportski dan obeležiće četvrtak, a petak ćemo posvetiti zaštiti i očuvanju prirode i životne sredine tzv. Eko dan.

           Nakon Dečije nedelje, najviše ćemo učiti o jeseni, aktuelnom godišnjem dobu. Jesenji darovi, obeležiće drugu nedelju ovog oktobra. Koja nam sve zdrava i fina voća i povrća stižu na trpezu sa prvim jesenjim danima i koje nam blagodeti one donose, biće tema za mnoštvo igara, priča i pesmica ove nedelje. I za sam kraj nedelje, obeležićemo Svetski dan zdrave hrane, jednom prelepom radionicom, u kojoj će učestvovati i naši dragi roditelji/staratelji, na kojoj ćemo od dragocenih jesenjih plodova, praviti razne kreativne figure.

u novembru...

          Mesec jesenjih čarolija. Najčešće u našem vrtiću obrađujemo teme kao što su Šumske životinje, Domaće životinje, Lišće šušti, Kaplje kiša.... Tokom ovog meseca posmatramo prirodu oko nas, njene promene, kako opada lišće, kako drveće menja svoj izgled, često idemo u šetnje u park, u prirodu, na svež jesenji vazduh.  Deca jako vole šetnje parkom, igre sa lišćem, koje sakupljamo i pravimo razne likovne radove od žutog lišća.  

             Prilikom obrade tema o domaćim i šumskim životinjama, učimo kakvu imamo korist od domaćih životinja i kako žive životinje u šumi. Deca uče da klasifikuju divlje i domaće životinje, prave razne likovne radove na temu šumske/domaće životinje od kartona, papira, ili od prirodnih materijala od kestena, oraha, lišća, grančica... 

u  decembru...

          Konačno je stigao čaroban mesec decembar, poslednji u godini. Mesec koji odiše božićnom atmosferom, kada se u našem vrtiću pripremamo za božićne i novogodišnje praznike. Teme koje obrađujemo obično su: Zima, zima e pa šta je, Moja jelka, Deda Mraze ne skreći sa staze, Srećan Božić.

         Deca uče pesmice, slušaju priče o Deda Mrazu, o Božiću, o nadolazećim praznicima. Pravimo božićne čestitke, ukrase za jelku, novogodišnje kape i ostale božićne dekoracije. Ukrašavamo celu ustanovu počev od hodnika, glavnog hola, do svake radne sobe, gde svaka grupa dece sa svojom vaspitačicom, ukrašava svoju sobu sa božićnim ukrasima koji sami naprave.

         Tako smo i ove godine, ukrasili našu ustanovu i pripremili je za Božić i za Novu godinu, i sada sa decom samo očekujemo dolazak Deda Mraza.

U januaru i februaru…

          Nakon povratka sa zimskog raspusta, sa decom delimo utiske sa odmora. U januaru i početkom februara nastavljamo teme vezane za zimu, isčekivajući sneg i radosti koje nam on donosi. Razgovaramo o polarnim životinjama, kako one žive i u kakvim uslovima, pravimo „makete“ južnog i severnog pola sa njihovim stanovnicima, uključujući razne pesmice i igre.

          U drugom delu februara obrađujemo teme kao što su: Ljudsko telo, Osećanja i Moja porodica. Upoznajemo se sa različitim delovima našeg tela, uočavamo razlike i sličnosti među nama i što je najbitnije, učimo o tome na koji način možemo da pomognemo sebi da ostanemo zdravi, jaki, veseli i razigrani.

          Krajem februara, tema Porodice poslužiće kao lep uvod za jedan divan praznik, koji svi čekamo i za koji se vrlo vredno spremamo, Dan žena.

Dobro je znati

PRVI DAN U VRTIĆU   

Polazak u vrtić predstavlja jedan od najzačajnih dana u životu svakog deteta i roditelja.

Prilikom upisa deteta u vrtić, svaki roditelj bi trebalo da pruži podršku detetu, jer dete menja svoju sigurnu sredinu sa novom, još uvek nepoznatom. Proces prilagođavanja deteta na vrtić naziva se adaptacija. Adaptacija deteta na vrtić može da bude laka, srednja i teška. Kako bi se ovaj proces olakšao detetu, potrebno je da se uspostavi dobra saradnja između roditelja i vaspitača, a i između roditelja i stručne službe ustanove.

Naši  saveti roditeljima za uspešnu adaptaciju su sledeći:

1. Usaglasite dnevni raspored vašeg deteta sa rasporedom aktivnosti u vrtiću (npr. ishrana, odlazak na spavanje, buđenje...)

2. Pričajte detetu pozitivne stvari o vrtiću, drugarima, vaspitačima. Nikako nemojte da ga plašite odlaskom u vrtić rečima ,,Videćeš ti kad kreneš kako će da ti bude...’’

3. Svako dete drugačije reaguje na polazak u vrtić. Nemojte da se brinete ukoliko je reakcija deteta burna.

4. Važno je da imate poverenja u vaspitača i stručne saradnike, da biste im pomogli da upoznaju što bolje vaše dete. Iskreno odgovorite na sva pitanja vaspitača i stručnih saradnika, kako bi za dete isplanirali adekvatan pristup. Pomozite im da razumeju navike vašeg deteta i reakcije na novine u vrtiću.

5. Ukoliko ste u mogućnosti, prve dane u vrtiću budite uz dete i boravite u grupi – poigrajte se sa njim, ali i sa ostalom decom, kako bi dete shvatilo da je vrtić sigurna sredina.

6. Gledajte da opraštanje prilikom dovođenja deteta ne bude jako dugo – dete oseća ono što osećate i vi, i primećuje ukoliko ste tužni zbog rastanka.

7. Ukoliko vaše dete bude imalo otežanu adaptaciju, u saradnji sa vaspitačem i stručnim saradnicima isplaniraće se poseban plan adaptacije, kako bi se detetu pomoglo u prilagođavanju na novu situaciju i odvajanje od porodice. 

                                                                                                          

PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM 


Pripremni predškolski program od 2006. godine jeste obavezan vaspitno-obrazovni program za decu u godini pred polazak u prvi razred, i čini sastavni deo obaveznog osnovnog obrazovanja. Kao što mu samo ime govori, ima za cilj pripremu dece za polazak u školu. Tokom cele godine boravka vaspitači sa decom rade na podsticanju celokupnog razvoja, kako bi tranzicija iz vrtića u školu prošla što lakše. 

Program se bazira na potencijalima deteta, koji se stimulišu putem različitih metoda, kako bi se dostigao optimalan psiho-fizički razvoj. 

Zadaci pripremnog predškolskog programa su: 

1. Podsticanje osamostaljivanja - pruža se podrška detetu u samostalnom obavljanju različitih radnji, samostalnoj brizi o sebi i izgrađivanju radnih navika, koje su od velikog značaja za kasnije lakše prilagođavanje na školske obaveze. 

2. Podrška fizičkom razvoju - deci se omogućava učešće u različitim fizičkim aktivnostima, kako bi se poboljšala krupna i fina motorika, posturalni razvoj dece, stimuliše razvoj različitih veština...

3. Jačanje socio-emocionalne kompetencije - radi se na razvoju samopouzdanja kod dece, tj. na stvaranju pozitivne slike o sebi, deca se uče da prepoznaju svoje emocije i emocije drugih, da postanu ravnopravni članovi grupe kojoj pripadaju.

4. Podrška saznajnom razvoju - detetu se pruža mogućnost da istražuje, traži načine kako da reši određeni problem, uz vežbanje koncentracije i pažnje.

5. Negovanje radoznalosti - podstiče se dečija prirodna radoznalost, potreba za saznanjem i proširivanjem iskustva, uz uvažavanje dečije inicijative, predloga i sl.

6. Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti - omogućava se detetu da iskaže svoje stvaralačke potencijale na različite načine, uz poštovanje ličnosti deteta.

Na šta roditelji treba da obrate pažnju: 

  • da li dete izgovara sve glasove pravilno
  • da li je zainteresovano za učenje i saznavanje
  • da li duže može da zadrži pažnju na nekoj aktivnosti
  • da li samostalno obavlja neke radnje - npr. da li se samo oblači, vezuje pertle, hrani, posprema svoje stvari i sl.
  • da li dete pravilno drži olovku 
  • da li odlazi na vreme na spavanje i da li se lako budi
  • kako se ponaša prema vršnjacima, a kako prema starijima 

                                                                                                                     Pripremila: 

                                                                                                            pedagog Slađana Kapunac

Naš kalendar

Ustanova će kroz program rada stručnih organa, stručnih saradnika obeležavati sledeće značajnije datume i manifestacije:

                                                                   * Dečija nedelja

                                                                   * Dan zdrave hrane

                                                                   * Nedelja novogodišnjih radosti

                                                                   * Sveti Sava

                                                                   * 8. mart

                                                                   * Uskrs

                                                                   * 1. april – dan šale

                                                                   * Dan planete Zemlje

                                                                   * Dan ustanove 1.juna - ,,Rastimo uz ples’’